kiểm tra giữa kỳ

Không giao quá nhiều bài tập về nhà cho học sinh

Không giao quá nhiều bài tập về nhà cho học sinh

1
Ngày 11.10, thực hiện theo Thông tư 22 về kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học của Bộ GD, Sở GD-ĐT TP.HCM quy định việc kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 các môn toán, tiếng Việt đối với học sinh lớp 4, 5 từ ngày 23 - 27.10.