kiểm duyệt phim

Duyệt phim - Vừa mở vừa đóng

Duyệt phim - Vừa mở vừa đóng

0
Có những bộ phim, cảnh quay không thể lọt qua vòng kiểm duyệt, nhưng ngược lại nhiều bộ phim dở tệ vẫn xuất hiện trên các rạp chiếu.