kiểm điểm cán bộ

Lấy phiếu tín nhiệm 17 ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Lấy phiếu tín nhiệm 17 ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội

0
Tại hội nghị sơ kết kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo nghị quyết T.Ư 4 của Thành ủy Hà Nội ngày 27.11, báo cáo của Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả kiểm điểm sâu tại 16 đảng ủy trực thuộc, cơ quan, đơn vị cho biết: một số vụ việc rõ sai phạm đã được các đảng bộ, đơn vị xử lý ngay như: Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội xử lý kỷ luật 1 cán bộ vi phạm chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên; chấm dứt hợp đồng với 1 cán bộ vi phạm pháp luật.
Kiến nghị kiểm điểm, xử lý 74 cán bộ, công chức

Kiến nghị kiểm điểm, xử lý 74 cán bộ, công chức

0
Ngày 31.7, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Thanh tra Nhà nước tỉnh Vĩnh Long kiến nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức H.Long Hồ kiểm điểm, xử lý 74 cán bộ, công chức thuộc diện kê khai tài sản thu nhập nhưng không thực hiện việc kê khai theo yêu cầu của thanh tra.