Kiểm điểm cán bộ để doanh nghiệp khai thác titan trái phép

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ngày 21.10, UBND tỉnh Bình Định cho biết lãnh đạo tỉnh đã có ý kiến bằng văn bản về việc xử lý hồ sơ vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp (DN) khai thác titan trái phép tại xã Mỹ Thành, H.Phù Mỹ.

Kiểm điểm cán bộ để doanh nghiệp khai thác titan trái phép

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND H.Phù Mỹ kiểm điểm rút kinh nghiệm về thiếu sót trong công tác chỉ đạo xử lý các DN khai thác titan trái phép tại xã Mỹ Thành, chỉ đạo kiểm điểm đối với Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành trong việc buông lỏng công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo xử lý các DN khai thác titan trái phép và việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ đối với đơn vị đã hết thời hạn cấp phép; chỉ đạo kiểm điểm đối với Phó giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực khoáng sản vì không làm hết trách nhiệm trong việc xử lý hồ sơ vi phạm hành chính đối với các DN khai thác titan trái phép.

Đầu năm 2017, Sở TN-MT tỉnh Bình Định đã kiểm tra, lập biên bản, đình chỉ hoạt động khai thác titan trái phép đối với 3 DN. Giấy phép khai thác titan được UBND tỉnh cấp cho 3 DN này đã hết hạn từ cuối năm 2013, tuy nhiên 3 DN này vẫn lén lút thuê lao động, huy động máy móc để khai thác titan.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU