kịch tác gia

Tưởng nhớ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

Tưởng nhớ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

0
Ngày 23.8, tại Hà Nội, Hội Nhà văn VN đã tổ chức Lễ tưởng niệm 30 năm ngày mất và Hội thảo Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh với thơ ca đương đại VN với sự tham gia của nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học cùng thân nhân của hai nhà thơ và đông đảo độc giả.