kịch Bắc

Thành Lộc: Kịch Bắc ngủ quên quá lâu

Thành Lộc: Kịch Bắc ngủ quên quá lâu

0
Nhà hát Kịch Việt Nam kỷ niệm 60 năm, Thành Lộc, Xuân Hương bay ra chung vui. Té ra cha của Xuân Hương- nghệ sĩ Bích Lâm từng là giám đốc nhà hát.