khủng hoảng

Du lịch hứng cú đánh bồi

Du lịch hứng cú đánh bồi

2
Vừa nhen nhóm hồi phục, ngành du lịch VN tiếp tục đối mặt với cuộc chiến mới được đánh giá là “khốc liệt” hơn khi Covid-19 bắt đầu trở lại.