Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

0
Nhân 45 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.9.1969 - 2.9.2014) nhằm ngày 21.7 âm lịch, cũng là 45 năm thực hiện di chúc của Người, sáng 15.8 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dâng hương, tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, thuộc khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Phủ Chủ tịch.