khu cách ly

Nửa đêm, mưa lạnh, nhiều người đã ngủ say, các anh chốt trực ở điểm phong tỏa vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ /// NVCC

Giữ chốt xuyên đêm mưa gió vì dân

0
“Nhà cửa rộng các anh không ngủ. Giữ chốt xuyên đêm mưa gió vì nhân dân”, một bạn đọc bồi hồi viết lên những dòng tâm sự khi chứng kiến công việc của những người “cắm chốt”.