không gian

Gấu nước /// Shutterstock

Gấu nước bị bắn khỏi nòng súng nhưng vẫn sống sót

3

Loài gấu nước tiếp tục chứng tỏ năng lực bền bỉ đáng kinh ngạc, sau khi các nhà nghiên cứu đã thử nạp chúng vào nòng súng và khai hỏa với tốc độ gần 3.480 km/giờ trong điều kiện không gian, nhưng chúng vẫn sống sót.