Không bại cũng chẳng toại nguyện

0 Thanh Niên

Kết quả chính thức chưa được công bố, nhưng Thủ tướng Canada Justin Trudeau chắc không đạt mục tiêu đề ra cho cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn vào ngày 20.9 vừa qua.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong một buổi vận động bầu cử /// Reuters
Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong một buổi vận động bầu cử
Reuters

Dù đảng Tự do của ông Trudeau vẫn là chính đảng lớn nhất trong quốc hội và bỏ xa đảng Bảo thủ, nhưng không giành về được đa số tuyệt đối.

Vì mục tiêu giành được đa số tuyệt đối, ông Trudeau đã làm cuộc cá cược chính trị rất mạnh bạo và đầy rủi ro khi tiến hành bầu cử quốc hội trước thời hạn vào thời điểm chỉ mới nửa nhiệm kỳ cầm quyền, tức còn 2 năm cầm quyền của nhiệm kỳ cũ. Tuy đảng của ông Trudeau không có đa số trong quốc hội, nhưng chính phủ cầm quyền khá thành công và ổn định.

Tâm lý khá phổ biến trong cử tri Canada cho rằng việc tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào thời điểm hiện tại hoàn toàn không cần thiết, và việc tiếp tục đối phó dịch bệnh cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội còn cấp thiết hơn rất nhiều. Cử tri vì thế có thể cho rằng động cơ của ông Trudeau là củng cố quyền lực chứ không phải vì điều tốt nhất và có lợi nhất cho đất nước.

Thủ tướng Canada giận dữ khi bị Trung Quốc cáo buộc "diệt chủng văn hóa"

Tâm lý trên của cử tri thể hiện trong kết quả cuộc bầu cử khi cử tri không để cho ông Trudeau được toại nguyện. Nhưng như đã nói, ông Trudeau không bị bại vì vẫn có thể tiếp tục cầm quyền với kết quả bầu cử này. Thôi thì bỏ 2 năm để được cầm quyền thêm 2 năm. Cái may mắn đối với ông Trudeau ở đây là phe đối lập không mạnh và không phải là đối thủ chính trị hiện tại của ông Trudeau. Như vậy, cử tri không được chọn cái tốt hơn mà buộc phải chọn cái ít xấu hơn.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU