Khơi dậy ý thức tự giác của thanh niên thông qua hoạt động tình nguyện

0 Thanh Niên

Ngày 12.7, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 11, khóa 10 với nội dung thảo luận dự thảo báo cáo đánh giá chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Khơi dậy ý thức tự giác của thanh niên thông qua hoạt động tình nguyện

Ngày 12.7, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 11, khóa 10 với nội dung thảo luận dự thảo báo cáo đánh giá chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Tại hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho rằng nội dung Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 10 được chuyển hóa thành các chương trình, hoạt động cụ thể giúp thanh thiếu nhi như: học tập, việc làm, vui chơi giải trí, rèn luyện kỹ năng xã hội, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của thanh niên thông qua hoạt động tình nguyện cộng đồng. Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, tập trung khắc phục những mặt công tác còn chuyển biến chậm như công tác quản lý đoàn viên, chất lượng đoàn viên mới được kết nạp và tiếp cận, cảm hóa giúp đỡ thanh niên chậm tiến.

Phó trưởng ban Dân vận T.Ư Nguyễn Văn Hùng gợi ý trong thời gian tới T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị, mở diễn đàn tạo điều kiện cho thanh niên phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc.

Hôm nay 13.7, hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn tiếp tục cho ý kiến, thảo luận dự thảo báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2015, định hướng nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015; cho ý kiến về kế hoạch tổ chức 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24.3.2015 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU