Khởi công 10/11 tiểu dự án điện tại miền Trung

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ban Quản lý Dự án lưới điện miền Trung (CPCNPMU) vừa lần lượt khởi công 10 trong tổng số 11 tiểu dự án KfW3.2 được EVNCPC giao quản lý dự án.

Các dự án gồm: TBA 110kV Hòa Phong và đấu nối (tổng mức đầu tư 96,5 tỉ đồng), Trạm biến áp 110kV Tây Bắc - Quán Hàu và đấu nối (154,5 tỉ đồng); Trạm biến áp 110kV KCN Phú Bài 2 và đấu nối (gần 140 tỉ đồng); Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp thuộc tỉnh Quảng Bình (99,9 tỉ đồng); Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp thuộc tỉnh Quảng Trị (85,7 tỉ đồng); Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp thuộc tỉnh Quảng Nam (hơn 112,5 tỉ đồng); Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp thuộc tỉnh Đăk Nông (gần 106,7 tỉ đồng); Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ thuộc tỉnh Đăk Lăk (hơn 62,5 tỉ đồng); Trạm biến áp 110kV Vinh Thanh và đấu nối (hơn 118,3 tỉ đồng); Trạm biến áp 110kV Cam Lộ và đấu nối (gần 84,5 tỉ đồng). Riêng dự án Trạm biến áp 110kV Gia Nghĩa và đấu nối dự kiến khởi công vào cuối tháng 10 này.

Mục tiêu của các dự án này nhằm nâng cao độ tin cậy cấp điện khu vực, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương khu vực miền Trung. Trong thời gian đến, CPCNPMU sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất các thủ tục, quy trình triển khai, thực hiện dự án để nhằm hoàn thành đóng điện các tiểu dự án này đúng tiến độ đề ra.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU