Khoai lang tím rất ngon từ bà con Đồng Tháp mến tặng người dân Sài Gòn