khoa hoc la

Các loại gạo trắng và gạo màu của Việt Nam /// Ảnh: Đinh Đang

Người tìm ra hậu duệ gạo Huyết rồng

0
Huyết rồng là giống lúa quý cho gạo có màu đỏ đặc trưng, cơm dẻo vừa và xốp, vị ngọt, nổi tiếng từ xưa nhưng đến nay đã thất truyền.