khoa điều dưỡng

Sức hút ngành Điều dưỡng Đa khoa trong xã hội hiện đại

Sức hút ngành Điều dưỡng Đa khoa trong xã hội hiện đại

2
Khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày một cao hơn thì vai trò của các điều dưỡng viên ngày càng được khẳng định, với tầm quan trọng trong vấn đề chăm sóc, điều trị và hỗ trợ phục hồi sức khỏe cộng đồng.
ThS-bác sĩ Nguyễn Huỳnh Ngọc (ở giữa) nhận chứng chỉ tham gia khóa học tại Trung tâm Huấn luyện Mô phỏng Y khoa, ĐH Pittsburgh, Hoa Kỳ

Đại học Duy Tân tuyển sinh ngành Điều dưỡng Đa khoa năm 2019

0
Được bệnh nhân ưu ái gọi là “người bạn đồng hành”, và là đồng nghiệp không thể thiếu với bác sĩ trong quá trình điều trị, chăm sóc bệnh nhân, điều dưỡng viên đang khẳng định vai trò không thể thiếu ở các cơ sở khám chữa bệnh.