Khó quản lý sách trên sàn thương mại điện tử

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bất cập trong quản lý sách trên sàn thương mại điện tử là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại hội nghị sơ kết việc thực hiện luật Xuất bản trong 7 năm qua. Hội nghị do Bộ TT-TT tổ chức tại Hà Nội ngày 25.11.

Theo Bộ TT-TT, trong 5 năm trở lại đây đã xuất hiện một số sàn thương mại điện tử tham gia hoạt động phát hành với thị phần lớn. Một số nhà xuất bản, công ty phát hành sách cũng phát triển các website giới thiệu thành sàn thương mại. Tuy nhiên, do thương mại điện tử mới và phức tạp, quy định về thương mại điện tử lại chưa bao quát hết nội dung cần quản lý, nên hoạt động mua bán sách trên sàn thương mại điện tử còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất cập. Trong đó, đáng chú ý là hiện tượng bán sách vi phạm bản quyền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng quyền lợi tác giả, nhà xuất bản và đơn vị liên kết. Điều này còn tạo thị trường cạnh tranh thiếu lành mạnh, đe dọa sự phát triển của ngành xuất bản.

Cùng lúc, việc xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử của các nhà xuất bản, cơ sở phát hành còn nhiều hạn chế. Lượng đơn vị phát hành xuất bản phẩm điện tử dù có tăng nhanh trong 2 năm lại đây, nhưng số lượng vẫn còn thấp. Thị trường sách điện tử phát triển chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Cũng có hiện tượng chưa nộp lưu chiểu hoặc nộp lưu chiểu chưa đủ thời gian đã phát hành xuất bản phẩm điện tử. Việc nộp xuất bản phẩm điện tử cho Thư viện Quốc gia Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, luật về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử cũng còn thiếu quy định về các liên kết trong xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc kiểm tra nội dung xuất bản phẩm điện tử nộp lưu chiểu cũng chưa có quy định.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU