khieu nai mat tong thong trump

Tổng thống Donald Trump từ Trại David về đến Nhà Trắng /// REUTERS

Tổng thống Trump tính đường tương lai

0
Mặc dù vẫn tiếp tục cuộc chiến pháp lý liên quan kết quả bầu cử năm nay nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang có những tính toán cho cuộc bầu cử sau 4 năm nữa.
Các nhân viên bầu cử kiểm phiếu lại tại bang Wisconsin /// AFP

Hy vọng cạn dần với Tổng thống Trump

2
Nỗ lực, mà truyền thông Mỹ cho là Tổng thống Donald Trump đang thực hiện để đảo ngược kết quả bầu cử tại nhiều bang, đang không mang lại hiệu quả.