khiếm thính

Trao tặng máy trợ thính cho trẻ trong năm 2018 /// CED

Sẽ tặng 100 máy trợ thính cho trẻ em

2
Theo bà Dương Phương Hạnh, Giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu giáo dục người khiếm thính (CED), trong năm nay, Quỹ hỗ trợ máy trợ thính cho trẻ khiếm thính gia đình nghèo thuộc CED sẽ trao tặng 100 máy trợ thính cho trẻ. 

Tin đọc nhiều