khí phát thải

Không phát triển thêm điện than

Không phát triển thêm điện than

0
Các tập đoàn: điện lực, than - khoáng sản khi điều chỉnh, thực hiện quy hoạch phải kiểm soát, bảo vệ tốt vấn đề môi trường; rà soát, tính toán kế hoạch phát triển tất cả các nhà máy điện than, không phát triển thêm điện than; tiến tới thay than bằng khí...

Tin đọc nhiều