khàn giọng

Vỡ giọng kéo dài

Vỡ giọng kéo dài

2
Vỡ giọng kéo dài là dạng rối loạn giọng ở tuổi dậy thì và thường gây nhiều mặc cảm cho người mắc phải.