khám nghiệm tử thi

'Cần làm rõ cái chết của con tôi!'

'Cần làm rõ cái chết của con tôi!'

2
'Cần làm rõ cái chết của con tôi!' - Đó là đề nghị của gia đình anh Lữ Đoàn Thủy (36 tuổi, ngụ H.Bù Đốp, Bình Phước).