khai thác lâm sản

Truy quét khai thác lâm sản trái phép

Truy quét khai thác lâm sản trái phép

0
Ban quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn (Quảng Nam) cho biết, các lực lượng tự vệ, bảo vệ vừa mở các đợt tuần tra rừng tại khu vực rừng đặc dụng xung quanh khu di tích Chăm Mỹ Sơn, kéo dài trong vài tháng đầu năm 2014.

Tin đọc nhiều