khai báo y tế

Người dân có liên quan ca bệnh Covid-19, đến từ vùng có dịch cần khai báo y tế
 /// Ảnh: Duy Tính

Nhắc nhau chung tay đẩy lùi Covid-19

0
Nhiều bạn đọc cho rằng để dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng qua mau thì mỗi người dân cần gác lợi ích riêng, chung tay dập dịch bằng các hành động cụ thể như tự giác khai báo y tế, thực hiện quy định 5K...

Tin đọc nhiều