khách sạn

Gần 1.000 khách sạn ở Đà Lạt ngưng hoạt động vì dịch Covid-19	 /// Ảnh: Lâm Viên

Khách sạn phá sản hàng loạt

16
Sau thời gian dài giảm giá “sập sàn”, lần lượt rao bán cắt lỗ... hệ thống khách sạn, cơ sở lưu trú tại khắp các địa phương đã kiệt sức, lần lượt “dừng cuộc chơi”.