khách sạn

Phải 'sống' trước đã

Phải 'sống' trước đã

2
"Cú đánh bồi" là cách gọi của các doanh nghiệp, đặc biệt lĩnh vực du lịch, dịch vụ về tác động của đợt tái phát Covid-19 hiện nay.

Tin đọc nhiều