khách sạn cách ly

Các khách sạn tham gia công tác cách ly tập trung đòi hỏi nguồn lực rất lớn, không chỉ về nguồn nhân lực mà còn cả các chi phí liên quan tới cơ sở vật chất, phục vụ hậu cần…  /// Ảnh: CTV

Vì sao chi phí khách sạn cách ly cao?

0
Kế hoạch đón người có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam thời gian tới đòi hỏi phải có sự chuẩn bị đầy đủ về các cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo các quy định kiểm soát dịch bệnh.