Khách hàng hưởng lợi từ việc gia tăng nữ giới trong bộ máy lãnh đạo của Manulife

0

Manulife Việt Nam phấn đấu gia tăng tỷ lệ nữ giới trong bộ máy lãnh đạo để phục vụ ngày càng đa dạng của khách hàng và sự kiện ngày Quốc tế phụ nữ lần nữa nhấn mạnh những lợi ích mà bình đẳng giới mang lại.

Giám đốc Nhân sự của Manulife Việt Nam cho biết, tiếp sức để nữ giới phát huy vai trò lãnh đạo là cần thiết cho sự phát triển chung của ngành và của xã hội.

Manulife Việt Nam tiếp tục thúc đẩy vai trò của lãnh đạo nữ qua việc gia tăng về số lượng gần một nửa thành viên Ban giám đốc và hơn 63% đội ngũ lãnh đạo cấp cao là nữ.

Liên minh Phụ nữ toàn cầu (GWA) tại Manulife Việt Nam thực hiện các hoạt động để thay đổi nhận thức về cân bằng giới tính trong toàn tập đoàn. Đồng hành cùng Liên minh phụ nữ, Liên minh phụ nam đã góp phần hỗ trợ cũng như tiên phong trong những hành động và suy nghĩ tiến bộ.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU