khách du lịch

Mùa hoa tulip Hà Lan vắng bóng khách du lịch

Mùa hoa tulip Hà Lan vắng bóng khách du lịch

0
Năm 2021 cũng là năm thứ 2 liên tiếp mà vườn hoa tulip đầy màu sắc tại Hà Lan này phải đóng cửa và không tiếp đón khách du lịch do đại dịch Covid- 19.