Kết quả cuộc thi
nhà tiên tri sân cỏ Seagames 31

STT Điểm Tên tài khoản Email SĐT Giải Giá trị
{{result.Rate}} {{result.Points}} {{result.UserName}} {{result.Email}} {{result.Phone}} {{result.Award}} {{result.Value}}

Lưu ý: Để nhận được giải thưởng một cách hợp lệ tài khoản bạn cần cập nhật số điện thoại và thông tin cá nhân đầy đủ

Hướng dẫn cập nhật số điện thoại

1 - Bấm vào icon đăng nhập góc trên bên phải màn hình chọn thông tin cá nhân

2 - Cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm cả số điện thoại