kệ spa

Hệ thống phân phối Công ty Viên Mỹ cung cấp đa dạng mẫu kệ đẩy

Kệ đẩy - nội thất cần phải có tại spa, thẩm mỹ viện

0
Kệ đẩy sử dụng để chứa thiết bị nhỏ, mỹ phẩm, vật dụng,... Sản phẩm rất quen thuộc tại spa và thẩm mỹ viện này giúp kỹ thuật viên, chuyên viên thuận tiện thao tác hơn trong quá trình thực hiện các dịch vụ.