Kế hoạch xử lý vi phạm đất đai đến năm 2020 của TP.HCM

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020.

Kế hoạch xử lý vi phạm đất đai đến năm 2020 của TP.HCM

Theo đó, trong năm 2017, TP.HCM sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND cấp huyện, cấp xã. Năm 2018, TP.HCM sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế.

Trong đó, tập trung tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại 3 - 5 khu công nghiệp, cụm công nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Trong năm 2019, TP.HCM sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai.

Trọng tâm là việc giao đất, cho thuê đất, nhận chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất tại các cơ sở này. Giai đoạn cuối vào năm 2020 sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên phạm vi toàn TP.HCM.

Dự kiến trong tháng 11.2020, các sở ban ngành, UBND các quận huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đề án. Sở TN-MT TP.HCM chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM và Bộ TN-MT.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU