jacinda ardern

Thủ tướng New Zealand /// Reuters

Nội các đặc biệt

0
Kết quả cuộc bầu cử quốc hội vừa rồi ở New Zealand không những giúp Thủ tướng Jacinda Ardern tiếp tục cầm quyền, mà còn có thể đạt sự hậu thuẫn chính trị mạnh mẽ hơn từ cử tri.