Ít nhất 18% DN sẽ bị thanh, kiểm tra thuế trong năm nay

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bộ Tài chính vừa đặt yêu cầu ngành thuế phải thực hiện thanh, kiểm tra ít nhất 18% số lượng doanh nghiệp (DN) thuộc diện quản lý thuế trong năm nay.

Ít nhất 18% DN sẽ bị thanh, kiểm tra thuế trong năm nay

Chỉ tiêu đặt ra qua công tác tăng thanh, kiểm tra này đạt thu được 13.000 tỉ đồng, nộp ngân sách trên 10.000 tỉ đồng. Những DN lớn dễ lọt trong “tầm ngắm” của 18% này là DN có hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng lớn, DN chuyển giá, DN bán lẻ, DN kinh doanh lĩnh vực thương mại điện tử...

Hết quý 1 vừa qua, ngành thuế đã tiến hành thanh, kiểm tra 6.510 DN, đạt 7,26% kế hoạch. Tổng số tiền thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra đạt 1.629 tỉ đồng, bằng 98,1% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, truy thu được 893,18 tỉ đồng, truy hoàn 167,85 tỉ đồng và phạt là 548,92 tỉ đồng. Ngoài ra, số thuế điều chỉnh tăng thu qua thanh tra tại các cơ quan thuế là 19,37 tỉ đồng, giảm lỗ gần 3.000 tỉ đồng, giảm khấu trừ gần 150 tỉ đồng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU