iran

Lính Mỹ tại căn cứ Taji /// Reuters

Mỹ rút quân khỏi căn cứ Iraq

1
Quân đội Mỹ và đồng minh ngày 23.8 giao lại thêm một căn cứ nữa cho Iraq, tiến thêm một bước đến việc rút hết quân khỏi quốc gia này.

Tin đọc nhiều