internet

Mã nguồn của World Wide Web có gần 10.000 dòng  /// AFP

NFT của mã nguồn World Wide Web được bán 5,4 triệu USD

0

Mã nguồn của World Wide Web (mạng lưới toàn cầu) thuộc về nhà khoa học máy tính người Anh Tim Berners-Lee đã được bán với giá 5,4 triệu USD theo phiên bản NFT (loại tiền mã hóa không thể thay thế).