Indochine Wellness và Nova Lifestyle ký kết hợp tác cùng phát triển toàn diện

Indochine Wellness và Nova Lifestyle ký kết hợp tác cùng phát triển toàn diện

0

Đánh giá tác giả

Ngày 18.3.2022, Công ty TNHH Indochine Wellness và Công ty Nova Lifestyle chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác cùng phát triển toàn diện, đặt nền móng cho quá trình đồng hành trên nhiều lĩnh vực trong 5 năm tới.

Công ty TNHH Indochine Wellness và Công ty Nova Lifestyle chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác cùng phát triển toàn diện, đặt nền móng cho quá trình đồng hành trên nhiều lĩnh vực trong 5 năm tới.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU