iei

Xét tuyển học bổng MBA Đại học Northampton (Anh)

Xét tuyển học bổng MBA Đại học Northampton (Anh)

0
Chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh Anh quốc (MBA Northampton) là chương trình đào tạo thạc sĩ tại chỗ được ký kết giữa ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Northampton (Anh) đang xét tuyển khóa thứ 8 (dự kiến khai giảng cuối tháng 7.2018).