huynh mai

TP.HCM ước thu ngân sách 347.000 tỉ đồng

TP.HCM ước thu ngân sách 347.000 tỉ đồng

0
Bà Phạm Thị Hồng Hà, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cho biết thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước thực hiện 8 tháng đầu năm 2020 đạt 216.763 tỉ đồng.