huu dat

Dù thu hút nhà đầu tư tư nhân, nhưng để sân bay có lãi không phải là bài toán dễ dàng	 /// Ảnh: Ngọc Thắng

'Nóng' sân bay BOT

1
Hàng loạt dự án sân bay BOT như Phan Thiết, Sa Pa, Quảng Trị, Lý Sơn... đang được khởi động hoặc xúc tiến nghiên cứu, cho thấy sức nóng của lĩnh vực hạ tầng sân bay với nhà đầu tư tư nhân.
Việc xây dựng điện gió ở địa bàn H.Hướng Hóa (Quảng Trị) cần giải phóng diện tích mặt bằng rất lớn  /// NGUYỄN PHÚC

Các dự án điện gió lâm thế tiến thoái lưỡng nan

5
Nhiều dự án điện gió tại Quảng Trị đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan khi không thể đáp ứng được những kiểu đòi bồi thường của một số trường hợp có đất nằm trong khu vực phải giải phóng mặt bằng...