horizon international bilingual school

Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

0
(TNO) Trong 2 ngày 24 và 25.5.2008, tại trường ĐH Yersin Đà Lạt, Hội thảo “Sinh viên ngành môi trường các trường ĐH khu vực phía Nam tham gia nghiên cứu khoa học” đã được tổ chức.