họp mặt đầu năm

Mời họp mặt đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM

Mời họp mặt đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM

0
Theo truyền thống hằng năm, vào đầu năm âm lịch, Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM tổ chức họp mặt đồng hương Quảng Ngãi đang học tập, công tác, sinh sống tại TP.HCM nhằm thắt chặt tình thân, hỗ trợ nhau trong các hoạt động.