hợp đồng tín dụng

Nhiều khách hàng bất ngờ được tặng vàng

Nhiều khách hàng bất ngờ được tặng vàng

0
Lễ quay số ngày 6.1 vừa qua đã xác định anh Nguyễn Đăng Phước (Đồng Nai) là khách hàng thứ 7 nhận được 1 lượng vàng SJC từ Công ty tài chính HD SAISON.