hòn cau

Hòn Cau – Báu vật thiên nhiên cách nơi dự kiến nhận chìm bùn thải 8 km

Hòn Cau – Báu vật thiên nhiên cách nơi dự kiến nhận chìm bùn thải 8 km

0
Trong những tranh cãi về dự án nhận chìm 1 triệu mét khối bùn thải xuống vùng biển Bình Thuận người ta nhắc nhiều đến đảo Hòn Cau. Đã có những lo ngại cho rằng dự án sẽ ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học của khu vực này. Phóng viên Báo Thanh Niên đã tìm đến đảo Hòn Cau, nơi cách khu vực cho phép nhận chìm bùn thải khoảng 8 km.