Hơn 31.522 tỉ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Tính đến ngày 30.12 đã có hơn 14,1 triệu lượt đối tượng đã được hỗ trợ vì gặp khó khăn do Covid-19 với tổng số tiền hỗ trợ hơn 31.522 tỉ đồng.

Hơn 31.522 tỉ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH, tính đến ngày 30.12 đã có hơn 14,1 triệu lượt đối tượng đã được hỗ trợ vì gặp khó khăn do Covid-19, thông qua chi trả trực tiếp hoặc qua các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp, cho vay vốn để trả lương ngừng việc... với tổng số tiền hỗ trợ hơn 31.522 tỉ đồng.

Cụ thể, theo tổng hợp của Kho bạc Nhà nước, các địa phương đã thực hiện giải ngân hơn 12.823 tỉ đồng để thực hiện hỗ trợ cho 12,9 triệu người và hơn 30.500 hộ kinh doanh.

Trong đó, đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ là hơn 1,03 triệu người, kinh phí hơn 1.528 tỉ đồng; đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hằng tháng được hỗ trợ là hơn 2,88 triệu người, kinh phí hơn 4.289 tỉ đồng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hơn 7,95 triệu người, kinh phí hơn 5.946 tỉ đồng; nhóm người lao động đã được hỗ trợ là hơn 1,04 triệu người, với kinh phí là hơn 1.027 tỉ đồng; hỗ trợ 30.569 hộ kinh doanh với kinh phí hơn 30,77 tỉ đồng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU