Hơn 3.100 tỉ đồng cải tạo, nâng cấp đường sắt Bắc - Nam

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bộ GTVT vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án với tổng vốn hơn 3.100 tỉ đồng để tiếp tục cải tạo, nâng cấp đường sắt Bắc - Nam, tuyến Hà Nội - TP.HCM, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2022 - 2025.

Các dự án gồm: Cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội - Vinh, có điểm đầu tại ga Hà Nội (Km 0+00), điểm cuối tại ga Vinh (Km 319+202) với tổng chiều dài khoảng 319 km; quy mô đầu tư gồm cải tạo, nâng cấp đường sắt quốc gia khổ 1 m với các hạng mục: cải tạo các cầu yếu; cải tạo kiến trúc tầng trên một số đoạn; xử lý điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt... tổng mức đầu tư dự kiến 854 tỉ đồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, điểm đầu tại ga Vinh (Km 319+202), điểm cuối tại ga Nha Trang (Km 1.314+930), có tổng chiều dài khoảng 996 km; tổng mức đầu tư dự kiến 1.191,9 tỉ đồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang - Sài Gòn, điểm đầu tại ga Nha Trang (Km 1.314+930), điểm cuối tại ga Sài Gòn (Km 1.726+200), tổng chiều dài khoảng 411 km; tổng mức đầu tư dự kiến 1.099,8 tỉ đồng.

Bộ GTVT giao Ban Quản lý dự án đường sắt làm chủ đầu tư 3 dự án này và yêu cầu tổ chức lập dự án.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU