Hơn 20 tỉ đồng cho hoạt động bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Đắk Lắk

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Tỉnh Đắk Lắk giao các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiều nhiệm vụ bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng trong những năm tới, với nguồn kinh phí hơn 20 tỉ đồng.

Ngày 1.3, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 17.12.2021 của HĐND tỉnh về bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết nói trên và các nội dung đã cam kết trong hồ sơ đệ trình với Tổ chức UNESCO. Tổng kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch là 20,3 tỉ đồng, đã được HĐND tỉnh thông qua.

Những nhiệm vụ chủ yếu theo kế hoạch là tổ chức tuyên truyền, giới thiệu di sản văn hóa cồng chiêng trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các sự kiện như ngày hội, hội thi, hội diễn, liên hoan, trưng bày, triển lãm…

Hơn 20 tỉ đồng cho hoạt động bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Đắk Lắk - ảnh 1
Một hoạt động lễ hội có diễn tấu cồng chiêng ở Đắk Lắk

trung chuyên

Các huyện, thị xã, thành phố mỗi năm tổ chức phục dựng ít nhất 1 nghi lễ, lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn gắn với hoạt động bảo tồn văn hóa cồng chiêng; nghiên cứu, sưu tầm, phục hồi, khai thác, truyền dạy và nâng cao hiệu quả sử dụng các bài chiêng cổ của dân tộc Êđê, M’nông trong sinh hoạt cộng đồng.

Bảo tồn buôn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng để duy trì sinh hoạt văn hóa cồng chiêng. Cấp chiêng và trang phục truyền thống cho đội chiêng, đội văn nghệ tiêu biểu ở buôn đồng bào dân tộc thiểu số để duy trì tập luyện, tham gia sinh hoạt văn hóa cồng chiêng...

Bên cạnh đó, từng bước hệ thống hóa tư liệu văn hóa cồng chiêng và hình ảnh các bộ chiêng cổ trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng. Đưa di sản văn hóa cồng chiêng vào trường dân tộc nội trú và bán trú trên địa bàn tỉnh…

Theo kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Đắk Lắk gần đây, toàn tỉnh này có 2.098 bộ chiêng, 5.116 nghệ nhân biết đánh chiêng, 311 nghệ nhân biết chỉnh chiêng, 1.366 nghệ nhân biết chơi các nhạc cụ truyền thống…

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU