Hội nghị T.Ư 9: Cho ý kiến 200 nhân sự quy hoạch T.Ư khóa 13

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Trên cơ sở 250 người các địa phương, cơ quan đơn vị giới thiệu quy hoạch Ban chấp hành T.Ư khóa 13, Bộ Chính trị thống nhất giới thiệu 200 người để T.Ư cho ý kiến.

Các đại biểu tham dự hội nghị T.Ư 9 khai mạc sáng 25.12 /// Ảnh Nhật Bắc
Các đại biểu tham dự hội nghị T.Ư 9 khai mạc sáng 25.12
Ảnh Nhật Bắc

Quy hoạch Ban chấp hành T.Ư Đảng nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị T.Ư 9 khóa XII vừa khai mạc sáng nay, 25.12, tại Hà Nội.

Quy hoạch xong T.Ư mới quy hoạch Bộ Chính trị

Phát biểu khai mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, để chuẩn bị nội dung trình Hội nghị T.Ư lần này, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo gồm một số ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ban Bí thư đã quyết định thành lập tổ giúp việc gồm một số ủy viên T.Ư và cán bộ của các ban đảng.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 11 về giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành T.Ư nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau khi có Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng quy hoạch, làm từng bước từ dưới lên trên.

Hội nghị T.Ư 9: Cho ý kiến 200 nhân sự quy hoạch T.Ư khóa 13 - ảnh 1
Tinh thần là phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ; quy hoạch xong Ban Chấp hành T.Ư, mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sau đó mới đến các chức danh chủ chốt. Đồng thời, cần thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm hoặc không đủ tiêu chuẩn để đưa ra khỏi quy hoạch; bổ sung những nhân tố mới đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào quy hoạch
Tổng bí thư, Chủ tịch nước  Nguyễn Phú Trọng
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư nhiệm kỳ 2021 - 2026 chưa phải là "làm nhân sự" cụ thể cho nhiệm kỳ tới, nhưng là một bước chuẩn bị rất quan trọng, là cơ sở cho công tác nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ XIII của Đảng.

Do đó, ông nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện phải hết sức thận trọng, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng về công tác cán bộ, phải thật sự công tâm, khách quan, tuyệt đối không được thiên vị, cá nhân, không để lọt vào quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", có quan điểm lệch lạc, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực.

“Tinh thần là phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ; quy hoạch xong Ban Chấp hành T.Ư, mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sau đó mới đến các chức danh chủ chốt. Đồng thời, cần thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm hoặc không đủ tiêu chuẩn để đưa ra khỏi quy hoạch; bổ sung những nhân tố mới đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào quy hoạch”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Ông cũng nhấn mạnh phải phát huy đầy đủ trách nhiệm, thẩm quyền của các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thực hiện Kế hoạch của Bộ Chính trị, ngay trong tháng 11.2018, tất cả 116/116 địa phương, cơ quan, đơn vị được Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo phân bổ cơ cấu, số lượng đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao.

Trên cơ sở danh sách gần 250 người được các địa phương, cơ quan, đơn vị phát hiện, giới thiệu, Ban Chỉ đạo đã phối hợp với các ban đảng T.Ư rà soát, lựa chọn báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã thống nhất giới thiệu để T.Ư cho ý kiến đối với hơn 200 người.

"Sau Hội nghị T.Ư, căn cứ vào kết quả giới thiệu của T.Ư, sự rà soát, thẩm định của Ban Chỉ đạo, của các ban đảng và các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị sẽ xem xét, quyết định một bước quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng thẩm quyền và các quy định của Đảng", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Lấy phiếu tín nhiệm là việc rất hệ trọng

Liên quan tới nội dung lấy phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành T.Ư Đảng đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội là một chủ trương mới, đúng đắn, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đồng tình, ủng hộ.

Hội nghị T.Ư 9: Cho ý kiến 200 nhân sự quy hoạch T.Ư khóa 13 - ảnh 3
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, việc lấy phiếu tín nhiệm rất hệ trọng và nhạy cảm
Ảnh Nhật Bắc

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành T.Ư đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư là nhằm thăm dò tín nhiệm, qua đó giúp những người được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình, để điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, việc lấy phiếu tín nhiệm cũng sẽ giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuy nhiên, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư - là những chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, cho nên rất hệ trọng và nhạy cảm, liên quan đến uy tín và sự lãnh đạo chung của Đảng.

“Bộ Chính trị đề nghị các đồng chí T.Ư phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và xây dựng, nghiên cứu thật kỹ Quy định và Tờ trình của Bộ Chính trị, các báo cáo công tác của từng uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thể hiện chính xác chính kiến của mình qua mỗi lá phiếu, góp phần làm cho việc lấy phiếu lần này thật sự dân chủ, khách quan, công tâm, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; không để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU