Hội đồng Lý luận T.Ư

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Lý luận T.Ư

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Lý luận T.Ư

0
Ngày 16.1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận T.Ư tiến hành kỳ họp thứ 14 tổng kết công tác năm 2014 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.
Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Lý luận T.Ư

Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Lý luận T.Ư

0
Ngày 16.1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận T.Ư họp kỳ thứ thứ 10. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư chủ trì kỳ họp.
Tổng bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư

Tổng bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư

0
Sáng 30.12, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư, nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014. Cùng tham dự có ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư và lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư.