Hội đồng bầu cử quốc gia

Cần có luật riêng về tổ chức Hội đồng bầu cử quốc gia

Cần có luật riêng về tổ chức Hội đồng bầu cử quốc gia

0
Tại hội thảo sáng qua 6.5 về “Tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 2013” do Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp với Viện Chính sách công và pháp luật tổ chức, nhiều ý kiến đề nghị cần có luật riêng về tổ chức Hội đồng bầu cử quốc gia.