Hội đồng bầu cử quốc gia

Một buổi họp trong kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13 - Ảnh: Ngọc Thắng

Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

0
Trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13 sẽ thảo luận, biểu quyết về Ngày bầu cử toàn quốc, Hội đồng bầu cử quốc gia bầu cử đại biểu QH khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cần có luật riêng về tổ chức Hội đồng bầu cử quốc gia

Cần có luật riêng về tổ chức Hội đồng bầu cử quốc gia

0
Tại hội thảo sáng qua 6.5 về “Tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 2013” do Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp với Viện Chính sách công và pháp luật tổ chức, nhiều ý kiến đề nghị cần có luật riêng về tổ chức Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tin đọc nhiều